0(312) 666 0 800

Tüm sağlık ihtiyaçları için Uluslararası tıbbi standarlara uygun cihazlar, uzman hekim ve personel kadrosuyla hizmet sunmak üzere yola çıkan Özel Medisis Hastanesi; Hasta Odaklı yaklaşımlarıyla, sağlığı ve memnuniyeti öncelemektedir. Özgün mimarisiyle dikkat çeken ve ferah hizmet birimleriyle konforlu bir hizmet alanı sağlayan 19.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu MEDİSİS; Toplam 75 yatak kapasiteli; 13 Genel Yoğun Bakım, 12 Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi, aynı zamanda 6 Ameliyathane ve 27 poliklinik birimiyle birlikte hizmet vermektedir.

MEDİSİS; günümüz teknolojik donanımını insancıl hassasiyetlerle idare ederek sürekli gelişimi sağlayan ve sağlık sektöründe hizmet kalitesiyle fark yaratan bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Bölümlerimiz

Acil Servis

Hastaya ilk müdahalenin hızlı ve en doğru yöntemlerle yapılması için çalışan Acil Servis hizmetleri, hastanemizin en önemli bölümüdür. Medisis, acil sağlık yöntemlerinin tümünü karşılayabilecek donanım, uluslararası standartlara sahip tıbbi ekipman, ilgili ilaçlar, uzman hekimler ve personeliyle birlikte sistemli bir çalışma düzeni oluşturmuştur.

Acil hastaların hızlı tanı ve tedavileri için birlikte hareket eden hekim ve yardımcı personel, belirli aralıklarla düzenlenen eğitim programları sayesinde güncel veriler ve literatüre giren yeni gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedirler.

Acil Servis;

● Hızlı müdahale alanıdır.

● Uluslararası tıbbi standartlara göre oluşturulmuş güncel teknolojiye sahiptir.

● Acil hastanın hayata tutunması için gerekli ekip, ekipman ve tıbbi ilaçlarla hizmet verir.

● Uzman Doktorlar ve yardımcı personel, güncel yöntemler hakkında eğitim programlarıyla bilgilendirilir.

Anestezi ve Reanimasyon

Ameliyatın ilk aşamalarından biri ve olmazsa olmazı anestezi uygulamasıdır. Genel anestezi ve lokal anestezi gibi yöntemlerle, bilinç kaybı sağlanmakta, hastalara operasyonun etkilerini hissetirmeden ameliyat süreci tamamlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Anestezi uzmanlığının operasyon ekibi içerisinde oldukça önemli bir yeri vardır. Hastaların ağrı duymalarını önlemek üzere kullanılan ilaçlar, anestezi ve reanimasyon hekiminin belirlediği oranlarda uygulanır. İnsan vücudu üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri aza indirerek, ameliyat sonrasında hastanın sağlıklı bir şekilde uyanmasını sağlamak, anestezi hekiminin en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Anestezi ve Reanimasyon;

● Uzman Anestezi Hekimi ve yardımcı teknikeri tarafından uygulanır. Geçici bilinç kaybı sağlar.

● Ameliyat esnasında ağrı hissini ortadan kaldırır.

● Hastaya Cerrahi operasyon sırasında konfor sağlar.

● Refleks akjtivitesi önlenerek çerrahi müdahaleyi kolaylaştırır.

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı yaşam kalitesinin değerli bir parçasıdır. Her yaşta ortaya çıkabilecek diş problemleri ile ilgili uluslararası tıbbi standartlara uygun ekipmanlarla teşhis ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

● Implant ve Implant Üstü Protezler

● Gömük, Yarı Gömük, 20 yaş Diş Çekimleri

● Diş Taşı Temizliği

● Bleacing (diş beyazlatma) İşlemleri

● Ortodonti

● Protez ( Kron- Köprü)

● Zirconyum ve Lamine Uygulamaları

● Estetik Diş Hekimliği Uygulamaları

● Dolgu ve Kanal Tedavisi

Beslenme ve Diyet

Hayatın en önemli gerekliliklerinden biri olan beslenme ihtiyacı bilinçli bir beslenme kültürüne sahip olmayan kişilerde hastalıklara yol açabilecek süreci de beraberinde getirmektedir. Beslenme ve diyet uzmanları, bireylerin ideal kilo durumlarını tespit ederek; cinsiyet, yaş, boy, fiziksel aktivite ile birlikte kan verileri ışığında bir beslenme programı oluşturmakta ve tedavi planı yapmaktadır. Programlanan görüşmeler süresince, vücut kompozisyonunda meydana gelen değişimin programla uyumluluğu takip edilmektedir.

Beslenme ve Diyet;

● Fiziksel yapı derecelendirmesi, yağ oranı ve kas dokusu değerlendirmesi yapar.

● Vücut ağırlığının dağılımını dengeler.

● Bazal metabolizma hızını kontrol eder.

● Vücut kas ve yağ kitlesi için oran, ağırlık ve miktar bakımından 5 farklı bölgede dağılım analizini yapar.

● İdeal kilo durumunu, yağ ve kas yapısına göre vücut tipini, toplam vücut sıvısını tespit eder.

● Empedans endeksini, vücut kas miktarını ve yay dağılımını kontrol eder.

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Beyin, sinir, omurilik ve omurga hastalıklarının cerrahi tedavisini Nöroşirürji bölümümüz yapar.

Nöroşirürji polikliniğine başvurunuz sonrası; konusunda uzman, akademik deneyimli doktorlarımızca ayrıntılı muayeneniz yapılır. Konulan ön teşhisiniz, üstün teknolojiye sahip görüntüleme yöntemlerimizce (Tomografi, MRI, USG, ENMG) kesinleştirilir.

Ameliyatınız, Nöro-anestezi teknikleri eşliğinde ileri teknolojiye sahip ameliyat mikroskopu, C-kollu skopi cihazı, CUSA ve elektromonitorizasyon teknikleri kullanılarak modern mikrocerrahi yöntemleriyle güvenle gerçekleştirilir.

Ameliyat sonrası bakımınız, gereğinde tam teşekküllü ve izoleli yoğun bakımımızda ve/veya tek kişilik her ihtiyaca cevap veren odalarımızda, beyin cerrahisi üzerine özelleşmiş hemşirelerimiz tarafından gerçekleştirilir.

Ameliyat sonrası rehabilitasyon ihtiyacınız, Nöroşirürji bölümümüzle yakın koordinasyonla çalışan tam teşekküllü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitemiz doktorları ve fizyoterapistleri ile sağlanır.

Ameliyat sonrası takipleriniz için, siz unutmuş olsanız bile titizlikle belli aralıklarla aranarak doktorumuz ile görüşmeye çağrılırsınız.

Kısaca, vücudun en önemli sistemi olan sinir sisteminin ameliyatlarında bizimle güvendesiniz...

Beyin Ameliyatları;

● Beyin tümörleri

● Beyin içi kanamaları

● Beyin zarı altı ve üstü kanamalar

● Beyin anevrizmaları

● Beyin arteriovenöz malformasyonları (AVM)

● Beyin kavernomları

● Hidrosefaliler ve shunt ameliyatları

● Bunamada shuntlı cerrahi tedaviler

● Çocukluk çağı kafa şekil bozuklukları (kraniosnostoz)

● Beyin abseleri

● Kafa travmaları

● Kafa tası çökme kırıkları tamiri

● Karotis arter darlıkları tedavisi

● İnmenin tedavisinde cerrahi yaklaşımlar

● Parkinson, distoni ve tremorda cerrahi girişimler


Omurga ve Omurilik Ameliyatları;

● Bel fıtıkları

● Boyun fıtıkları

● Sırt fıtıkları

● Bel kayması (spondilolistezis)

● Kanal darlığı (spondiloz)

● Nüks fıtık cerrahisi

● Geçirilmiş Başarısız bel cerrahisi sonrası tedaviler

● Omurga eğriliği (skolyoz)

● Kamburluk (kifoz)

● Omurga kırıkları cerrahisi

● Yaşlılık omur kırıklarında vertebroplasti-kifoplasti uygulamaları

● Omurga ve omurilik birincil ve metastatik tümörleri

● Omurilik yaralanmaları

● Omurga enfeksiyonları

● Omurilik abseleri

● Omurga orta hat kapanma bozuklukları (meningosel, myelomeningosel, diastomatomyeli, tethered kord)

● Stabilizasyon ameliyatları

● Omurga ağrılarına perkutan algoloji girişimleri

Periferik Sinir Ameliyatları;

● Elde sinir sıkışması (karpal tünel)

● Dirsekte sinir sıkışması (kübital tünel)

● Ayakta sinir sıkışması (tarsal tünel)

● Sinir ezilme ve kopmalarında mikrocerrahi sinir tamiri

● Peroneal sinir tuzaklanması

● Brakial pleksus yaralanmaları

● Sinir tümörleri

Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya laboratuvarında, uluslararası tıbbi standartlara uygun cihazlarla;

● Hormon,

● Hematoloji-Koagülasyon,

● Tümör Belirteçleri

gibi testler yapılmaktadır.

Check-Up

Bireyin sağlıklı görünüyor olması, ileride ortaya çıkabilecek olası hastalıkların neler olabileceği hakkında bir fikir vermez. Ancak Check-Up taramalarıyla kişilerin sağlık durumlarının genel bir değerlendirmesi yapılarak, henüz bir belirti vermemiş olası hastalıkların erken tanısı mümkün olabilmektedir. Özellikle kanser vakalarında erken teşhisin hayati önemi bulunmaktadır. Check-up sonucunda erken teşhis edilen kanser türlerinin tedavilerindeki başarı oranı yükselmektedir.

Diğer tüm hastalıklar için erken tanı ve tedavi bireylerin yaşam kalitesini yükseltmekte ve yaşam süresini de uzatmaktadır.

Medisis Check-Up paketleri hakkında bilgi ve danışma için 0312 666 0 800 numaralı hattı arayabilirsiniz.

Check-Up;

● Henüz belirti vermeyen hastalıkları teşhis eder.

● Erken teşhisle hastalıkların tedavisini kolaylaştırır.

● Erken Kanser teşhisine imkan vererek tedavideki başarı şansını arttırır.

● Bireylerin yaşam kalitesini yükseltir ve yaşam süresini uzatır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde; yenidoğan ve erişkin yaş grubu aralığındaki tüm hastalara çocuk sağlığı hizmeti verilmektedir. Çocukların gelişim takiplerinin yanı sıra, Sağlık Bakanlığının belirlediği tüm özel aşılar takvime uygun olarak uygulanmaktadır.

Poliklinikte, çocukluk çağı hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavileri yapılmakta ve çocukluk çağı beslenmesi konularında hizmet verilmektedir.

Uluslararası tıbbi standartlara uygun güncel bilgiler ışığında tüm çocuklar için temel sağlık hizmeti sunulan polikliniğimizde, doğum sonrası süreç titizlikle takip edilmekte ve yönlendirilmektedir.

Bebeğin doğumun hemen ardından anne sütüyle buluşması oldukça önemlidir. Bu hususta Annelere, anne sütünün faydaları anlatılmakta, hemşirelerimiz eşliğinde emzirme teknikleri ve bebek bakımı konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Polikliniğimiz, çocuklar ve ebeveynleri için oluşturulmuş özel alanlarıyla renkli bir atmosfere sahiptir. Oyun alanlarında çocuklar eğlenerek vakit geçirebilmektedirler. Ayrıca yenidoğan ve diğerleri için ayrıştırılmış iki bölümü kullanabilen ebeveynler, bekleme sürecinde alt değiştirme ve emzirme gibi ihtiyaçlar için bu mekanları rahatlıkla kullanabilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü;

● Yenidoğan ve erişkin yaş aralığındaki tüm hastalara hizmet vermektedir.

● Gelişim takipleri ve aşı takvimine göre aşıları yapılmaktadır.

● Anne sütünün önemi hakkında bilgilendirilen Annelere, emzirme teknikleri ve bebek bakımı konularında eğitim verilmektedir.

● Çocuklara oyun alanları, ebeveynlere konforlu bekleme salonları imkanı sunmaktadır.

Formu Doldurun Sizi Arayalım.

Faydalı Bilgiler

Bel fıtığından nasıl korunuruz?

Bel fıtığı nedir?

Omurgayı oluşturan kemikler arasındaki disk denilen yastıkçıkların aşınması sonucu taşan jelatinimsi dokunun sinir köklerine bası yaparak şikayetlere sebep olması durumudur.


Bel fıtığı neden olur?

Şişmanlık ve sürekli olarak ağır kaldırma gibi sebeplerle omurlar arasındaki yastıklara aşırı yük biner, aşınma olur ve disk kapsülü yırtılır.


Bel fıtığında risk faktörleri nelerdir?

Kilo alımı, ağır kaldırma gerektiren işlerde sürekli çalışmak, ailesinde bel fıtığı hastalığının olması belli başlı risk faktörleridir


Bel fıtığı belirtileri nelerdir?

Bel fıtığı hastasını doktora başvurmaya iten en önemli sebep ağrıdır. Bu ağrı belin ortası ve yanlarında hissedilebilir. Ağrı bacağın arkasından topuğa kadar yayılır. Yürüme güçlüğüne ve omurgada yana eğilmeye sebep olabilir.  Ağrı ıkınmakla ve öksürmekle artar. Ayak parmaklarında, ayakta veya bacağın çeşitli bölgelerinde güç kaybı olabilir. Hastalar bunu bir bacakta halsizlik, ayaktan terlik düşmesi, yürürken çabuk burkulma, merdiven çıkmakta zorluk şeklinde ifade ederler.  Bel fıtığı nedeni ile bası altında olan sinir kökünün beslediği cilt alanlarında uyuşma ve karıncalanma olabilir. Daha ileri vakalarda idrar yapmada güçlük veya kaçırma, gaita yapmada zorluk ve cinsel fonksiyon bozuklukları olabilir.  


Bel fıtığının tetiklediği rahatsızlıklar nelerdir?

Topallama, dik duramama, idrar kaçırma, ağrıya bağlı uyku bozuklukları ve psikiyatrik yakınmalar tetiklenebilir.


Bel fıtığından nasıl korunuruz?

Özellikle genetik olarak ailede bel fıtığı hastalığı yığılımı varsa; fazla kiloların omurgaya yüklenmesi nedeni ile kilo alımından kaçınılmalıdır. Düzgün duruş alışkanlığı edinmek, ağırlık kaldırırken az ve simetrik olmasına dikkat etmek, belden bükülerek değil dizden bükülerek ağır kaldırmak, uzun süre aynı pozisyonda kalmamak önemlidir. Ayrıca omurga ve kol-bacak kaslarının en iyi şekilde çalışması ve omurgayı koruması için her günümüze egzersiz ve spor sokulması gereklidir. Sigaranın bırakılması, omurga aşınma sürecini azaltarak bel fıtığından korunmamıza yardımcı olur.


Bel fıtığım varsa ne zaman ameliyat olmam gerekir?

Tüm bel fıtıklarının ancak %1-3'ü ameliyatlık; bu vakaların da ancak küçük bir oranı acildir. Bacakta veya ayakta ani başlangıçlı ileri güç kaybı, bel fıtığı ile ilgili yeni başlangıçlı idrar ve cinsel fonksiyon kayıpları gibi durumlarda zaman kaybetmeden ameliyat yapmak gerekir.


Ameliyat olmazsam ne gibi sıkıntılarla karşılaşabilirim?

Önerilen ameliyatın olunmaması durumunda kalıcı sinir hasarları, kısmi veya tam felçler, yürüyüş bozuklukları, kalıcı idrar kaçırma durumu, kalıcı cinsel fonksiyon kaybı gelişebilir


Ameliyat çözüm müdür?

İyi seçilmiş vakalarda ameliyat %95-99 yüz güldürücüdür.


Ameliyatın riski var mı bunlar nelerdir?

Gelişen teknikler sayesinde anestezi ve ameliyat riskleri en aza inmiştir.  Tansiyon, şeker, kalp gibi hastalığı olanlarda riskler biraz daha artabilir. Mikrocerrahi diskektomide sinir ve omurilik  hasarlanma gibi ameliyat riskleri en azdır.


-Hangi yöntem bel fıtığı tedavisinde en başarılıdır?

Sinir dokularının büyütülerek ameliyatın baştan sona mikroskop altında yapıldığı, ameliyat kesisinin çok küçük olduğu ve dokuların çok zedelenmediği mikrocerrahi diskektomi en başarılı yöntemdir.

Ne zaman ayağa kalkabilirim ve çalışabilirim?

Ameliyat günü ayağa kalkmak mümkündür.  Günlük aktiviteler ertesi gün başlar. Mesleğin durumuna göre 1-4 haftalık dinlenme sonrası işe başlamak mümkündür.  


Ameliyattan sonra tekrarlama olabilir mi?

Ameliyatların ancak %1inde tekrarlama olabilir. Ameliyattan sonra kilo verilmez, önerilen hareketlere dikkat edilmez ise tekrarlama riski artabilir.


Ameliyat sonrası şikayetlerim geçer mi?

Zamanında ve başarılı yapılmış bir ameliyattan sonra şikayetler tamamen geçer. Gecikmiş vakalarda ameliyat yapılmış olsa da uyuşma ve kuvvet kayıpları kalıcı olabilir.

Devamı

Şeker Hastalığı Ameliyatı

Açken bizden alınan kandan ölçülebilen şeker düzeyi çok önemlidir. Bu değer, normalde 80 ile 100 arasındadır. Şeker hastalığı açlık kan şekeri düzeyinin 126 mg/dl veya üç aylık kan şekeri düzeyini daha iyi gösteren HbA1c düzeyinin %6,5’ten daha fazla olması olarak tarif edilebilir. HbA1c %7’nin üzerinde ise şeker hastalığı kontrol altında değil demektir. Kontrol edilmemiş şeker hastalığı insanın tüm organlarını bozmaktadır ve ömrünü kısaltmaktadır. Hepinizin bildiği gibi şeker hastalığı çağımızın en sık görülen ve insanın tüm yaşamını kötü etkileyen, bir sürü hastalığı da beraberinde getiren ve tedavisi çok zor olan bir hastalıktır.

Devamı